Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu "www.ak-pletivo.sk".

Predávajúcim je : Adrián Kubáni,02901 Námestovo, Ul. SNP 596/4, IČO: 52360393


Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese www.ak-pletivo.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu "www.ak-pletivo.sk".

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „www.ak-pletivo.sk” sú platné v znení uvedenom na adrese www.ak-pletivo.sk v čase odoslania objednávky zákazníkom. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí a porozumel ich obsahu.


OBJEDNÁVACIE PODMIENKY

Objednávka odoslaná zákazníkom je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti požadované objednávkovým formulárom. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne dodaním a prevzatím objednaného tovaru zákazníkom.

Predávajúci je oprávnený požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (telefonicky, SMS, príp. e-mailom atď.). V prípade, že zákazník odmietne objednávku autorizovať,  je považovaná za neplatnú.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade  zmeny právnych predpisov, pri zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v  takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. 
K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza ani v prípade zjavnej chyby v cene tovaru, systémovej chyby e-shopu, zlyhaní ľudského faktora a pokiaľ nebude u daného tovaru jasne uvedené, že ide o mimoriadnu zľavu alebo akciu.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).

Tovar doručený prostredníctvom doručovateľa, kuriéra (Slovenská pošta, a. s.; expresná služba SLOVAK PARCEL SERVICE, s. r. o.) dôsledne prekontrolujte hneď pri prevzatí. Ak zistíte poškodenie obalu, ihneď na túto skutočnosť upozornite kuriéra. Zásielku prekontrolujte a spíšte hneď záznam o škode. Zasielateľovi musíte umožniť, aby sa o rozsahu škody fyzicky presvedčil. Poškodenú zásielku nemusíte prevziať. Okamžite po spísaní protokolu o škode so zasielateľskou službou písomne informujte predávajúceho. Neskoršie reklámacie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V liste uveďte číslo objednávky, názov tovaru, množstvo a popíšte rozsah jeho poškodenia.

V prípade reklamácie tovaru nás vopred kontaktujte na tel. čísle 0903 493 050 pre možný prípad vyriešenia vašej reklamácie telefonicky. (Napr. ak je chyba spôsobená nesprávnym nastavením prijímača atď.)
V prípade, že je potrebné zaslať reklamovaný tovar, starostlivo tovar zabaľte, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.
K reklamácii je potrebné priložiť reklamačný protokol, kde uvediete typ výrobku, výrobné číslo, popis poruchy a kópiu dodacieho listu alebo faktúru.
Tovar následne zašlite na našu adresu: Adrián Kubáni, 02901 Námestovo, Ul. SNP 596/4 .

 

VRÁTENIE TOVARU

Tovar zakúpený na internetovom obchode www.ak-pletivo.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Toto právo vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.). Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu: Adrián Kubáni, 02901 Námestovo, Ul. SNP 596/4 spolu s:

Kupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie čiastky za tovar. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Tovar riadne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Vrátenie tovaru na dobierku nepreberáme! Súčasťou zásielky musí byť kópia dodacieho listu zásielky. Peniaze za tovar vrátime na účet zákazníka do 15 dní od prijatia tovaru.

 

ZÁRUČNÁ DOBA

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

 

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Sme tu pre Vás denne k dispozícii, pripravení Vám s čímkoľvek poradiť. Ak ste u nás prvýkrát, nebojte sa nás kontaktovať a opýtať sa na akúkoľvek maličkosť.
Budeme radi, keď Váš prvý nákup na internete bude práve na našom e-shope,a urobíme maximum, aby ste boli spokojný.
 

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.ak-pletivo.sk

AK-Pletivo si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne znenie je na www.ak-pletivo.sk. V prípade, že zákazník nesúhlasí so znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.

Tieto obchodné podmienky sú platné od dňa 1.8.2015 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky.